223

Nihondaira parking area

Mar. 8, 2002 9:07 - Nihondaira parking area, Shizuoka

I ran through Hyogo, Osaka, Kyoto, Shiga, Gifu, Aichi, Shizuoka and Kanagawa to my home...

Apr. 21, 2002 by
Creative Commons License